Analiza projektnog zadatka

Prije započinjanja projektiranja, potrebno je za svaku pojedinu parcelu istražiti mogućnosti i ograničenja prilikom projektiranja, a koje ovise o Prostorno planskoj dokumentaciji za svaki pojedini Grad i Općinu.

Ovaj prvi korak je nužan, a da bi točno znali da li će Vaš planirani projekat ostati samo želja na papiru ili ćemo za isti ishoditi i potrebnu dokumentaciju za gradnju. Kada utvrdimo sve potrebna parametre za gradnju krećemo u proces projektiranja objekta.