O nama

Isabell Meničanin, dipl. ing. arh. upisana je u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata pod rednim brojem 3612, s danom upisa 01.12.2010, te time stekla pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja.

Ured ovlaštene arhitektice Isabell Meničanin upisan je u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja HKA, pod rednim brojem 730, (rješenje Republika Hrvatska, Hrvatska komora arhitekata, Klasa: UP/l-311-01/10-01/730, Urbroj: 505-10-2, Zagreb, 21. listopada 2010. godine). Ured je osnovan danom upisa, a s radom je započeo 01.12.2010. godine.

U skladu s NKD nosi pripadajuću šifru djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inženjera u graditeljstvu:

71.11. Arhitektonske djelatnosti
71.12. Inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

Ured posjeduje ovlaštenje Ministarstva kulture - konzervatora - za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, projektiranje na nepokretnom kulturnom dobru.

Osnovna djelatnost ureda je projektiranje stambenih i poslovnih objekata, te objekata javne namjene, izrada projekata unutrašnjeg i vanjskog uređenja prostora.

Osim navedenog, ured pruža i usluge stručnog nadzora, projektantskog nazora, kao i tehničkog savjetovanje odnosno consultinga investitora.

Uz poslove planiranja i projektiranja, te nadzora ured se bavi i vođenjem izgradnje. Vodeći se vašim željama i potrebama, promišljamo građevine imajući u vidu kontekst projekta i situaciju na terenu. Krajnji nam je cilj doći do korisnog, ekonomičnog i estetski prihvatljivog arhitektonskog djela.

Slijedeći postulate arhitekture kao umjetnosti oblikovanja prostora volumenom, arhitektonsko djelo kao građevina ima raspored i odnos masa, odnos punog i praznog, zatvorenog i otvorenog, osobitosti obrade površina, obojenost, te kretanje. Sve to momaže da se arhitektura doživi u punom intenzitetu i njezinoj svrhovitosti!

Kroz naš rad pratimo suvremene trendove u arhitekturnom promišljanju i primjenjujemo ih u projektima!

Ured ovlaštene arhitektice Isabell Meničanin registriran je u Rijeci, na adresi F. Čandeka 23a, a posluje na adresi Rubeši 168/1, Kastav.

Isabell Meničanin, dipl. ing. arh. CV